Αυτός που ακούει.
Αυτός που ακούει και απλά περιμένει να μιλήσει.
Αυτός που ακούει για να πει τη δική του εκδοχή.
Αυτός που ακούει και δεν ακούει αλήθεια.
Αυτός που ακούει και αμφισβητεί.
Αυτός που ακούει για να συγκρίνει.
Αυτός που ακούει για να φανεί καλός.
Αυτός που ακούει για να ενδιαφερθεί.

No comments:

Post a Comment

Any thoughts?